ES   CA

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació que conté l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que la titularitat d’aquest lloc web correspon a:

Vivo Energía Futura, S.A.
A-66783515
Avinguda San salvador, 18
08913 – Badalona
Espanya

USUARI DEL LLOC WEB

L’accés i ús d’aquest lloc web li atribueix la condició d’usuari, acceptant amb aquest accés les condicions d’ús que s’estableixen a continuació.

ÚS DEL LLOC WEB

Aquest lloc Web proporciona a l’usuari l’accés a informació i continguts en què l’usuari assumeix la seva responsabilitat, estenent-se al procés de registre que pot ser necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el procés d’alta també serà responsable d’aportar informació veraç, legítima i actualitzada, així com de fer un ús diligent i confidencial de les dades d’accés facilitades.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat de la informació, continguts i serveis d’aquest lloc WEB i, en particular, de no realitzar cap acció que pogués ocasionar danys físics o lògics al sistema, així com intentar accedir-hi de manera fraudulenta. Ús de dades d’accés no autoritzats.

PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les seves dades personals és Vivo Energia Futura, S.A. («VIVO») amb CIF A-66783515 i direcció postal a l’Avinguda Sant Salvador número 18, 08913, de la localitat de Badalona. Podrà revelar-se qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals (haurà d’aportar fotocòpia del DNI o document equivalent) mitjançant comunicació a l’adreça postal indicada anteriorment, així com a l’adreça de correu electrònic Clientes@vivoenergia.es electrònics

OBJECTE I TRACTAMENT

Les seves dades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis de subministrament d’energia i/o manteniments que vostè té contractat amb Vivo. Utilitzem les seves dades personals per al desenvolupament, gestió i manteniment de la relació contractual que tenim amb vosté, així com per dur a terme les diferents comunicacions que van ser necessàries per enviar-li.

En cas de no pagament, es podrà comunicar a fitxers d’informació de crèdit com ara ASNEF. Aquestes comunicacions s’ajustaran als procediments, drets i garanties que en cada moment estableixin i reconeguin la Legislació vigent. Això es durà a terme en l’interès legítim de la vida, i ha de complir amb el control adequat i la prevenció de situacions d’impagament.

QUINES DADES RECOLLIM?

Les dades personals que podem utilitzar quan li prestem els nostres serveis poden ser la identificació/dades de contacte i dades financeres. Al llarg de la relació contractual que Vivo amb vosté, hi podria haver situacions en què Vivo podria gravar la seva veu. En aquestes situacions – des de les quals se’t comunicarà prèviament el teu consentiment exprés – Conservaríem la conversa telefònica amb una doble finalitat: tant per a l’auditoria interna de la qualitat del servei com per a l’ús de les gravacions com a prova si fos necessari.

DESTINATARIS DE DADES PERSONALS

Les seves dades personals podran ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics (inclosos els jutjats i tribunals), quan així li exigeixi la llei aplicable. També pot tenir accés a les seves dades personals per prestadors de serveis que Vivo contracti o pogués contractar i que tenen la condició de encarregar-se de tractament.

MESURES DE SEGURETAT

Vivo, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat de les seves dades.

No obstant, Vivo no garanteix la inexvibilitat absoluta del sistema, la xarxa d’accés, Internet i, per tant, la vulneració de les dades mitjançant accessos fraudulents a les mateixes per terceres persones.

ACTUALITZACIÓ I CONSERVACIÓ DE DADES

Per tal de poder comunicar-se amb vostè adequadament, li demanem que les dades facilitades siguin correctes, completes i actualitzades. De tal manera que, si alguna de les dades que ens ha proporcionat ha estat modificada, li preguem que el faci saber Vivo mitjançant comunicació a l’adreça postal o al correu electrònic indicat a l’apartat 1.

Respondrà en tot cas de la veracitat de la informació facilitada i vostè és responsable de comunicar a Vivo qualsevol modificació sobre el mateix, quedant Vivo exempta de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Vivo conservarà les seves dades durant el temps que la relació contractual entre les dues parts romangui vigent. Una vegada finalitzada la relació contractual, Vivo conservarà les seves dades durant els terminis legals que en cada cas resultin d’aplicació, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament que es persegueix.

DRETS DE LA PERSONA INTERESSADA

Li informem que vostè podrà exercir els següents drets:

– Dret d’accés: dret a obtenir confirmació de si Vivo és tractar amb dades personals que li concerneixin i, en aquest cas, accedir-hi.

– Llei de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que ens faciliti en un format estructurat d’ús comú i llegible, així com a transmetre’l a una altra entitat.

– Dret de rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades quan sigui inexacta.

– Dret de supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no sigui necessari per a les finalitats que es van proporcionar en el moment.

– Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals. Vivo deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici de possibles reclamacions.

– Dret a la limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Pot presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protecció de Datos (com a autoritat de control competent en matèria de protecció de dades), especialment quan no hagi rebut cap satisfacció en l’exercici dels seus drets.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Vivo ha designat un delegat de protecció de dades per a aquesta empresa davant la qual podrà revelar qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals i les dades de contacte dels quals siguin les següents:

Adreça postal: Avenida Sant Salvador número 18, 08913, Badalona

Correu electrònic: dpd@vivoenergia.es

Si té qualsevol dubte sobre les finalitats del tractament de les seves dades personals o de la seva legitimitat, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades

PROPIETAT INTELECTUAL

Vivo Energia Futura, S.A. és propietària dels drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web i dels elements que conté: textos, imatges, sons, vídeos, marques, logotips, disseny, etc. D’acord amb el que disposen els articles 8 i 32,1 de la Llei de propietat intel·lectual, la reproducció, la distribució i la comunicació pública, incloent-hi el seu mètode de posada a disposició, de tot o part dels continguts de Aquest lloc web de qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Vivo Energia Futura, S.A.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements d’aquest lloc WEB sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Vivo Energia Futura, S.A. no es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a efectes de: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o Programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

CONDICIONS CANVIANTS

Vivo Energia Futura, S.A. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en apareguin presentats o localitzats.

COOKIES

Aquest lloc WEB pot utilitzar «cookies» en la seva actuació, informant a l’usuari del seu objectiu de millorar la prestació dels serveis oferts, adaptar-los a les preferències de l’usuari i reconèixer-ho en les seves diferents visites a la pàgina web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir-ne les dades personals. La nostra política de cookies aquí ► www.vivoenergia.es/politica-de-cookies/

L’usuari pot en qualsevol moment configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar les esmentades cookies seguint aquestes instruccions ► www.vivoenergia.es/mas-informacion-sobre-las-cookies/

ENLLAÇOS

Vivo Energía Futura, S.A. no exerceix cap tipus de control sobre altres llocs i continguts que puguin enllaçar-se mitjançant hipervincles en aquest lloc web i per tant no assumirà cap responsabilitat per ells, la seva qualitat, fiabilitat, veracitat o Disponibilitat.

DRET D’EXCLUSIÓ

Vivo Energía Futura, S.A. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés parcial o total als serveis oferts en la seva pàgina web sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquest avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol tipus de controvèrsia o litigi relatiu a l’ús d’aquest lloc web s’interpretarà conforme a les lleis vigents en el lloc de residència del titular d’aquest lloc web, Tenir competència per a la resolució de qualsevol litigi o conflicte que pogués derivar-se dels jutjats i tribunals competents en l’àmbit territorial d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.