ES   CA

CONTACTE:

Per contactar o sol·licitar informació referent a Vivo Energia Futura i els seus serveis, pot emplenar el nostre formulari de contacte. Li respondrem al més aviat possible:

CONTACTE:

VIVO ENERGIA FUTURA, SA
A66783515
Avinguda Sant Salvador, 18
08913 Badalona
Telèfon 900 834 987
contacto@vivoenergia.com

DEIXA’NS LES TEVES DADES I ENS POSEM EN CONTACTE AMB TU

    Accepto les condicions legals del lloc (llegir condicions legals)

    De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, Vivo Energia Futura informa que les dades personals facilitades a través del present formulari seran incorporades en un fitxer i seran tractades de manera automatitzada. Mitjançant l’enviament del formulari el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l’esmenta’t fitxer que té com a finalitat servir com a suport d’informació a la gestió comercial i administrativa de Vivo Energia Futura. Si ho desitja, pot dirigir-se a Vivo Energia Futura, domiciliada en Avinguda Sant Salvador, 18 de Badalona amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

    D’acord a l’establer en l’article 21 del Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica s’estableix com a mitjà electrònic de contacte l’adreça serviciosocial@vivoenergia.com

    A través de la mateixa l’Organisme Oficial designat podrà contactar amb nosaltres per a qualsevol assumpte relacionat amb les disposicions del citat Reial decret.